Фондация Радио Нова Европа

1164 София
район Лозенец
бул. “Джеймс Баучер” 16
Телефон: 02 / 976 56 56
Факс: 02 / 975 04 55
E-mail: office@zrockradio.bg

РЕКЛАМНА ТАРИФА

Общи условия за излъчване на търговски съобщения в радиоуслуги в програмите на “Оберон Радио Макс” ЕООД

Общи правила за участие в игрите на Радио Z-Rock

Тарифа за избори за Европейски парламент

Тарифа за избори за Европейски парламент /уебсайтове/

Обявяване на договорите във връзка с предизборна кампания по смисъла на чл. 180 от Изборния кодекс

PR & MARKETING
Цвети Георгиева            Деси Гелеменова
pr@oberonmedia.bg      pr@oberonmedia.bg